Rapport från julfesten

Lördagen 19/12 2009 kl.19.00 Smedsgården Anexet.
Hela 52 personer deltog!
Julfesten startade med glögg kl. 19.00.
Kl. 19.30 var det dags för julbordet som fick beröm från deltagarna.

Kl. 20.30 var det dags för tävling i julmusik.
Vinnande lag:
Arne Karlsson - Leif Söderblom - Daniel Nordström
Jörgen Mattila - Göran Lindström och Kerstin Alsterlind

Julfesten var över kl. 01.00

Ett stort tack till Ann och Hans Hedlund som ställde upp och hjälpte oss
med julfesten B-O och Carina Westlund

Vi kan hoppas att det är lika stor uppslutning till gårdsfesten i maj.