Vi har parkeringsplatser med motorvärmaruttag och ett antal utan.
Kostnad:
med
motorvärmaruttag 160 kr/månad
utan motorvärmaruttag 100 kr/månad

Lägenhetsinnehavare som inte har bil har heller inte rätt att inneha parkeringsplats. Du är skyldig att meddela vicevärden om förhållandena ändras. När lägenhet säljes följer parkeringsplatsen INTE med lägenhetsförsäljningen!

 

Några regler att följa:

 Sladdar till motorvärmare måste tas ur när bilen inte är inkopplad. På vintern är det inte bara farligt med löst hängande sladdar - det är dessutom förbjudet enligt lag.

 På vintern försöker snöröjarna att få bort snön från parkeringarna så fort som möjligt, men det kan vara svårt när bilarna står på parkeringen. Försök att underlätta detta genom att flytta bilen vid snörika tillfällen. Annars gäller regeln att skotta den egna parkeringsplatsen själv.

 Spadar, snörakor och snöslädar finns på "baksidan" av gula sophusen - .
Din lägenhetsnyckel passar.

 Återlämna nyckeln till motorvärmaruttaget till vicevärden vid flytt.

 

Behöver du parkeringsplats?

Kontakta vice/v.
B-O Westlund
070 34 66 905

Vi har f.n. kö på platser.

Länk till kölista