Brf-skrivaren har köpt in en släpvagn.

Alla boende i föreningen kan hyra vagnen för 100 kr/dygn.
Vagnen får ej överlåtas till icke boende i föreningen.

Max last 750 kg
4 spännband och omkopplare till äldre el uttag finns.
Vagnen går att tippa.

Alla bokningar av släpvagnen ring B-O 070- 346 69 05

Förtids bokad 25-26 aug 2018 Hans Hedlund