Vi har två fristående sophus mellan husen där det är tillåtet att kasta hushållssopor.

Sortera dina sopor så att de hamnar i rätt kärl!
Papper, mjuk- och hård plast, glas, batterier m.m. ska läggas för sig.Grovsopor och farligt avfall får du inte kasta i våra soprum!
Det tar du istället till:
Återvinningscentralen på Järbovägen
Öppet måndag kl 10-19
tisdag-fredag kl 10-17
lördag kl 9-13
Från 1 april till 31 oktober kvällöppet torsdag till klockan 19