Information till boende i Skrivaren

    Styrelsen har beslutat att datum för kommande styrelsemöten
    skall anslås i trapphusen och på hemsidan.

  
 Boende har nu möjlighet att lämna synpunkter, förslag
    och frågor vad gällande föreningens verksamhet.

    Skriv och underteckna med ditt namn och lägg ner i postlådan
    som finns i källargången på 7:an
    Om det ej är undertecknat kan styrelsen ej återkoppla.

    Nästkommande styrelsemöte 28 november

    Styrelsen