Det är förbjudet att ställa cyklar och barnvagnar i trapphuset. Tänk på äldre, som behöver sina rullatorer tillgängliga!

 Föreningen har beslutat att cyklar ska ställas i cykelrummen under vintertid. På sommaren placerar du cykeln företrädesvis i cykelrummet men annars till vänster om dörren utomhus. Absolut inga cyklar i trapphuset!!


 Se till att ytterdörren går i lås efter stängningsdags. Speciellt på vintern kan detta vara ett problem.

 Ytterdörrar får inte hållas öppna med föremål efter stängningstiden. Vi råder dig att istället avtala tid och själv gå ner och öppna.

 Anslagstavlor finns i varje trappuppgång. Titta dit ibland - det kan vara viktig information som angår dig!

 Det går bra att ställa ut blommor och annat vackert i trapphuset - men se till att det inte är i vägen för städning och för andra boende.

 Blockera inte utrymmena kring ytterdörr och vindsdörr!