Viktig information till alla hushåll !


                               OBS! Det är inte tillåtet att lufta elementen själv.

 Det finns ett filter installerad på vårat värmesystem som tar bort all luft
 som finns i rör och element.

 Värmen i elementen kommer när ute temperaturen närmar sig noll grader.

 Termostaterna på elementen öppnas när temperaturen
 understiger 20 grader i lägenheten.


 Om något element inte fungerar som det bör,
 kontakta B-O tele: 070 346 69 05