Vicevärdskontoret
  Vill du besöka vicevärdskontoret ring B-O
  Här finns möjlighet att fråga om allt som rör föreningen
  Här finns möjlighet att låna verktyg och många andra saker
 
  B-O 0703466905
   Det finns en postlåda utanför kontoret där du kan lämna handlingar mm.